یالطیف

سلام 

فردا  پنجشنبه دوباره دیدار خواهیم داشت در کافه نخلستان. از ساعت 17 تا 19. کافه نخلستان در خیابان برادران مظفر بالاتر از طالقانی است. البته در یک مرکز فرهنگی هنری است. که اسمش فکر کنم اوج است. 

موضوع هم انقلاب اسلامی و فهم نامزدهای انتخابات از انقلاب اسلامی است. دوستان بیایند تا بحث کنیم. مخصوصاً بنی‌مسنی بیاید. فکر نمی‌کردم تا این حد این آدم کور رنگی داشته باشد. 


پس‌نوشت:

1. ارشاد فخیمه چندین اشکال به رمانم وارد کرده است که یکی از آن‌ها بدجوری حالم را گرفته است. عین قطع شدن ناگهانی صحبت‌های دکتر عارف که آن هم بدجوری حالم را گرفت. امیدوارم اگر جلیلی رئیس جمهور شد، آن کسی باشد که بتواند این موضوع‌ها را حل کند. هر چند خودم چندان امیدی ندارم.