۱. یارو دیشب پیام تسلیت فرستاده است برای آقای A و گفته چه آدم خوبی بوده این بنده خدا. 

۲. این یارو همانی است که مهرماه ۱۳۶۰ نوشت که آقای A مزدور و جاسوس آمریکاست. 

با جمع ۱ و ۲، شما هم مثل من به سرعت به تناقض رسیده‌اید. یعنی راهی جز تناقض که نمی‌ماند. ضمن این که یارو -که زمانی رئیس جمهورِ شکلاتی‌پوشِ ج.ا. بوده است- هیچ اقدامی نکرده برای آن که حرف دهه ۶۰ش را پس بگیرد؛ هیچ وقت هم نگفت «غلط کردم؛ حلالم کن عباس امیر انتظام.»

بنابراین آقای A -بنا به گفته پابرجا مانده خودش- به یک جاسوس و مزدور آمریکا گفته است آدم خوب و «فقید سعید.»

با این توضیحات حتما خود حضرت یارو هم جاسوس و خائن و مزدور است و سمپات خیانت.


پ.ن.

این که خاتمی حاضر بود امیر انتظام را وسیله حملات خود به مهندس بازرگان کند، مورد دیگری است که در بالا بیان شد. ولی این که خاتمی بخواهد از جنازه امیر انتظام برای خودش وجهه کسب کند، حتی در دایره جاسوسی و مزدوری هم پیکربندی نمی‌شود. این موضوع به بی‌شرافتی می‌تواند ربط داشته باشد.