تی‌لِم

روایت‌ِ بدونِ گلِ میثم امیری

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

دیروز 15/ بوسنی و صربرنیسا و مرد بودن مهم تر از نان داشتن است

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری

دیروز 14/ حجاریان سیانور و بیلیارد

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری

دیروز 13/ کنگره 60

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری

دیروز 12/ او لا لا

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری

دیروز 11/ آن چه تو اثر خوانی‌اش

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری

دیروز 10/ مثل چیز درس خواندن

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
میثم امیری