تا 22 بهمن، وبلاگ به‌روز نمی‌شود. مشغول نوشتنِ داستانی هستم.