نرسیدم رمان بنویسم؛ ولی به اندازه تعداد وازه‌های یک رمان، مطلب نوشته‌ام که شاید کم کم درباره‌شان حرف بزنم یا منتشرش کنم.


من هفت هشت فیلم را در جشنواره‌ی امسال دیده‌ام. رأی‌هایم را منتشر می‌کنم، توضیج‌هایم درباره‌ی رأی‌ها را بعدتر. برای همه‌شان توضیح نوشته‌ام، جز ناهید که خیلی بالماسکه‌ای بود و انگیزه‌ای برای نوشتن درباره‌اش نداشتم. با این که حتما این فیلم از فیلم نیکی کریمی بدتر نیست. 

جشنواره، در میان این چند فیلمی که من دیده‌ام، بدترین دورانش بود از اول تا به حالا. به شدت خنثی، امنیتی، کاریکاتور، و نمایشی و ریاکار. بسیار ریاکار. 


فیلم‌ها بسیار بد بودند. میانگینِ نمره‌های من، کمتر از 0/25 است. یعنی حتّی فیلم‌ها به‌سختی فیلم‌های بدی بودند. بیش‌ترشان بی‌ارزش بودند و بدتر از آن دروغ‌گو و خنثی و ریاکار. گویی فیلم‌هایی را که خنثی نبودند، دم درِ جشنواره قیچی کرده‌اند. 


رأی‌دهی با سیستم چهار ستاره است. بی‌ارزش (گوی سیاه)، بی‌ستاره (بد)، یک ستاره (متوسط)، دو ستاره (خوب)، سه ستاره (خیلی خوب)، چهار ستاره (شاهکار)


روباه. بهروز افخمی. بی‌ستاره. (فیلم سفارشی بدی است. بی‌ستاره، به خاطر بدمن و یکی دو اکشنش)

خداحافظی طولانی. فرزاد مؤتمن. نیم ستاره. (فیلم بدی است. نیم ستاره به خاطر مسأله‌ی اجتماعی و اندازه‌ی بیانش.)

شیفت شب. نیکی کریمی. گوی سیاه. (فیلم بی‌ارزشی است. مطلقا بی‌ارزش.)

عصر یخبندان. مصطفی کیایی. بی‌ستاره‌. (فیلم بدی است؛ مانند خطِّ ویژه. همان قدر دروغ‌گو.)

مرگِ ماهی. سید روح الله حجازی. گوی سیاه. (فیلم بی‌ارزشی است. انگار آن فیلم‌های قبلی‌اش را کسِ دیگری ساخته بود.)

ناهید. آیدا پناهنده. گوی سیاه. (فیلم بی‌ارزشی است.)

چهارشنبه نوزده اردیبهشت. وحید جلیلوند. گوی سیاه. (فیلم بی‌ارزشی است. تنها یک سکانس دارد که بی‌ارزش نیست.)

من دیگو مارادونا هستم. بهرام توکلی. یک و نیم ستاره. (فیلم بالاتر از متوسطی است، ولی خوب نیست. ربع آخر فیلم، فیلم را انداخته. بهترین فیلم جشنواره از میان آن‌هایی که دیده‌ام.)

دوست دارم این هفت فیلم را هم ببینم. 

جامه‌دران. خانه دختر. رخِ دیوانه. اعترافات ذهنِ خطرناکِ من، ماهی سیاه کوچلو، در دنیای تو ساعت چند است. 

دوست دارم یک‌بار دیگر، عصر یخبندان را هم ببینم؛ تنها به خاطر یک پلان که احتمالا نشانه‌ی ناجوان‌مردی فیلم هم هست.

توضیح:

دیگر هنرخانه و کتاب‌خانه‌ای به صورت جدا در کار نخواهد بود. آن مطالب با تگ‌های هنرخانه و کتاب‌خوانی در دسترس شما خواهد بود. 

پس‌نوشت: 

تا کمتر از 7 روز دیگر خواهم نوشت. دارم سریع تغییر می‌کنم انگار. از نمره‌دهی‌ام معلوم است فکر کنم.