نقدِ پیشین بر پیامبرِ مجیدی را خوانده‌اید. اگر هم نخوانده‌اید از این‌جا دانلودش کنید. ولی نقدِ طولانی‌تری هم در راه است. درباره پیامبری که می‌شناختیم و پیامبری که مجیدی معرّفی کرد.